Fotowoltaika dla firm – oszczędność i szansa by zabłysnąć

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM – OCHRONA ŚRODOWISKA

Wadą elektrowni cieplnych są nie tylko wysokie koszty dostaw energii, lecz także są szkodliwe dla środowiska, ponieważ wytwarzają dwutlenek węgla. W poszukiwaniu odnawialnych, ekonomicznych źródeł energii użytkownicy coraz częściej wybierają energię płynącą ze słońca – fotowoltaika. Portugalia, dzięki ogniwom słonecznym, produkuje podczas pogodnych dni tyle prądu, że nie wymaga wsparcia innymi źródłami energii. Dzieje się to wyłącznie za pośrednictwem słońca, bez konieczności spalania jakichkolwiek paliw. Jest to naturalny, nieinwazyjny sposób pozyskania energii, który jest bezpieczny dla środowiska, dlatego w naszym kraju również upowszechnia się fotowoltaika dla firm. W szczególności, że obecnie firmy również mogą być prosumentem.

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM – OSZCZĘDNOŚĆ I ZYSK

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozwala, w znacznym stopniu, zredukować koszty uzyskania energii elektrycznej, lub nawet uczynić firmę samowystarczalną pod tym względem. Wszystko zależy od właściwego doboru instalacji pod indywidualne zapotrzebowanie danej firmy. Energię uzyskaną z paneli fotowoltaicznych można wykorzystać na:

  • pokrycie bieżących potrzeb energetycznych danej firmy;
  • oszczędność w korzystaniu z usług elektrowni cieplnych;
  • sprzedaż do sieci energetycznej, a co za tym idzie – zarobek.

Warunki współpracy z elektrowniami w ramach odsprzedaży wyprodukowanej energii są regulowane prawnie.

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM – BEZPIECZEŃSTWO I NIEZALEŻNOŚĆ

Decyzja o inwestowaniu w instalacje słoneczne bardzo często okazuje się przełomowa w rozwoju firm. Fotowoltaika to przyszłość, a także ukłon w stronę nauki  i natury. Co więcej, zastosowanie paneli fotowoltaicznych umożliwia ograniczenie kosztów firmy oraz uniezależnienie większości lub całości potrzeb energetycznych przedsiębiorstw od prywatnych dostawców energii. Niekiedy zakłady energetyczne, nakładają na firmy ograniczenia dotyczące zużycia energii, co może powodować straty finansowe. Posiadanie  jej alternatywnego źródła gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie swobodnego realizowania celów danej działalności gospodarczej, bez obawy o przekroczenie narzuconego limitu.

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM – WIZERUNEK I MARKETING                                       

Fotowoltaika to przyszłość. Produkcja energii ze słońca jest nieinwazyjna dla środowiska, nie dochodzi do emisji CO2. Warto w nią zainwestować i wzbogacić wizerunek swojej firmy o sznyt nowoczesności. Świadome firmy, dbające o swój wizerunek, chętnie włączają się w akcję dbania o środowisko naturalne. Warto wziąć pod uwagę rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów i wyróżnić się również na tym polu.

Może zainteresuje Cię także fotowoltaika dla domu lub fotowoltaika dla rolnika.