Agroenergia II – co warto wiedzieć?

Agroenergia II – co warto wiedzieć?

W drugiej połowie trzeciego kwartału 2020 roku ma ruszyć składanie wniosków do II tury programu dofinansowywania inwestycji w OZE dla rolników. Agroenergia II – co warto wiedzieć na temat projektu? Kto może ubiegać się o dopłaty i jakie warunki musi spełnić? Na jakie kwoty można liczyć? Oto odpowiedzi na te pytania.

O programie Agroenergia

Jest to druga edycja programu Agroenergia, który miał miejsce już w 2019 roku. Pierwszy nabór do projektu rozpoczął się w lipcu, a zakończył w grudniu 2019. Budżet inicjatywy rządowej wynosi 200 mln złotych. Dotyczy ona rolników indywidualnych i ma na celu zachęcanie ich do instalowania elektrowni wytwarzających prąd z tak zwanych odnawialnych źródeł. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie emisji negatywnie wpływającego na środowisko dwutlenku węgla, a także zwiększenie udziału OZE w ogólnej ilości energii produkowanej w Polsce.

Beneficjentami projektu Agroenergia II są osoby fizyczne, które są właścicielami lub dzierżawią nieruchomości rolne o łącznej powierzchni od 1 do 300 ha i co najmniej rok przed ubieganiem się o dofinansowanie prowadziły osobiście gospodarstwo lub inną działalność w zakresie usług rolniczych. Na dopłaty mogą liczyć osoby zakładające elektrownie wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne (w obu przypadkach moc musi mieścić się pomiędzy 10 a 50 kW), pomp ciepła o takiej samej mocy lub instalacji hybrydowych, czyli składających się z fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej sprzężonej z pompą ciepła. Przy czym warto pamiętać, że dotacja nie obejmuje rozbudowy istniejących już instalacji i zwiększania ich mocy.

Warunki i wysokość dofinansowania

Aby ubiegać się o dopłatę do instalacji, rolnicy muszą spełnić kilka warunków. Zakup urządzeń lub umowa na założenie instalacji nie może być podpisana przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładane sprzęty muszą być nowe, wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed montażem. Dopłata jest realizowana dopiero po zakończeniu inwestycji, a zakończenie rozumie się jako przyłączenie mikroelektrowni do sieci energetycznej. Konieczne jest zatem zawarcie umowy z odpowiednim zakładem na odprowadzanie nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci.

Dodatkowo, beneficjent jest zobowiązany do realnego korzystania z instalacji przez okres co najmniej 3 lat od dnia ukończenia inwestycji. Programy umożliwiające dofinansowanie nie łączą się ze sobą, nie można zatem skorzystać z Agroenergii II na instalacje, które objęte są już innym rządowym projektem, na przykład „Czyste Powietrze„.

Dofinansowanie może wynieść do 20% kosztów instalacji i jest zależne od jej końcowej mocy. W przypadku mocy pomiędzy 10 a 30 kW włącznie, można liczyć na dopłatę do 20% i nie więcej, niż 15 tys złotych. Natomiast w przypadku instalacji o mocy ponad 30 kW, a mniejszej lub równej 50 kW, rząd pokryje koszty do 13% i nie więcej, niż 25 tys złotych. Z kolei dla instalacji hybrydowych, wyliczana jest moc z obu urządzeń i dalsze przeliczenia są takie same jak wyżej wymienione. Przewidywany jest także dodatek w wysokości 10 tys złotych na instalacje złożone z elektrowni i pompy ciepła.

Formalności

Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym, na rok 2020 ma być uruchomiony w trzecim kwartale. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na rządowej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisywanie umów oraz rozpatrywanie wniosków ma mieć miejsce do 2023 roku, natomiast środki wydatkowane będą do 2025 roku. Szczegółowe kryteria przyznawania dotacji oraz bieżące informacje również będą umieszczanie na portalu NFOŚiGW, zatem zachęcamy do śledzenia strony internetowej.